Academic House ledarskapsprogram


Chef- och ledarprogrammet

Att vara chef eller ledare innebär ofta stora utmaningar. I rollen måste du känna till och behärska situationer som du tidigare kanske inte ställts inför. I tre separata ledarskapskurser får du i Chef- och Ledarprogrammet verktyg och praktisk träning för ett säkert och effektivt ledarskap. Hela ledarprogrammet kan genomgås i Stockholm men du kan också välja att gå enstaka etapper i Göteborg eller i Malmö.

Om programmet | Programmets mål | Ur innehållet | Sagt av deltagare | Praktiska fakta

Är du redo att ta nästa steg i din utveckling? Har du en ny utmaning på gång med ditt ledarskap? Eller är du kanske i samma roll som tidigare men känner att det är dags att utveckla ditt ledarskap ytterligare? Du kan då gå några av Academic House ledarskapskurser i form av Chef- och Ledarprogrammet. Programmet ger dig en stabil grund för att utveckla ditt ledarskap och din fortsatta karriär.

Chef- och Ledarprogrammet inleds med en individuell förberedelse och Extended DISC-analys som hjälper dig att ringa in dina styrkor och utvecklingsbehovet i ditt ledarskap.Läs mer här.

 

Om ledarskapsprogrammet

Chef- och Ledarprogrammet innehåller tre ledarskapskurser; Ledarskap - Ny som chef (Ledarskap nivå 1), Att presentera och övertyga (Presentationsteknik) samt Kommunikativt ledarskap (Ledarskap nivå 2). Du väljer själv när och i vilken ordning du vill gå dina etapper, det är din kalender som styr.

En tid innan Chef- och Ledarprogrammet får du göra en förberedande uppgift som består av frågor kring vilken roll du har, vilka utmaningar du ser och dina förväntningar på programmet.

Inför din utbildning får du också möjlighet att göra en Extended DISC-personanalys. Analysen ger dig viktiga verktyg och nycklar för att se och förstå andras beteenden i olika situationer. Det hjälper dig även att se ditt eget beteende och anpassa det efter de förutsättningar som du står inför.

I samband med någon av dina kursdagar går du i ett personligt möte med en av våra certifierade konsulter igenom din Extended DISC-analys och få stöd i att tolka och dra nytta av ditt resultat.

Efter de tre ledarskapskurserna får du även medverka i tre extra halvdags minikurser där du själv väljer när och vad du vill gå. Vi varierar våra minikurser efter aktuell forskning och efterfrågan, utbudet varierar därför över tid. Läs mer om de minikurser som just nu är aktuella här.

 

Chef- och Ledarprogrammet


Aktuella datum:
(välj ett tillfälle per etapp)
Ledarskap - Ny som chef
5-6 februari Stockholm Boka
14-15 februari Malmö Boka
20-21 mars Göteborg Boka
7-8 maj Malmö Boka
16-17 maj Stockholm Boka
Kommunikativt ledarskap
25-26 april Stockholm Boka
22-23 maj Göteborg Boka
26-27 jun Malmö Boka
Presentationsteknik
21-22 februari Stockholm Boka
14-15 mars Göteborg Boka
16-17 april Stockholm Boka
23-24 maj Malmö Boka
11-12 juni Stockholm Boka

Om ett önskat kurstillfället är fullbokat, se rubriken Gruppstorlek och Köplats nedan.

I Ledarskapsprogrammet ingår
(Klicka på länkarna för info)


Antal dagar
2+2+2 kursdagar + 3 halv dagars minikurser

Plats
Chef- och ledarprogrammet ges i Academic House lokaler på Torsgatan 30 i centrala Stockholm, kort gångavstånd från Stockholms Centralstation, Cityterminalen (flygbussar) och Arlanda Express, se karta. Valda delar av programmet kan även genomföras i Malmö och Göteborg. För övriga orter, se rubriken Intern utbildning nedan.

Kursavgift
36.900 kr exkl moms.
För bokningsvillkor, klicka här

Gruppstorlek och Köplats
Vi arbetar med små grupper för att ge dig en hög kvalitet i din utbildning. Om ett kurstillfälle är fullbokat så kan du ställa dig på köplats. Du kan samtidigt reservera en preliminär plats på ett annat kurstillfälle. Den kursplats du inte nyttjar avbokas automatiskt.

Intern utbildning
Om ni är en grupp kan ni även genomföra Ledarskapsprogrammet som företagsintern utbildning och i anpassad form. Läs mer här eller kontakta oss för mer information.

Kontakta mig om Ledarprogrammet

 

Ledarprogrammets mål

Chef- och ledarprogrammet ger dig verktyg för att utveckla ett uppskattat, effektivt och framgångsrikt ledarskap. Du ges möjlighet att utveckla ditt chefskap på ett antal områden, allt från att motivera och utveckla dina medarbetare till att skapa bra resultat för din organisation.

|  Till sidans topp |
Ur Chef- och Ledarprogrammets innehåll

 • Ledare eller chef - Vanliga fällor i ledarskapet
 • Arbetsstilar och inlärningsstilar
 • Att hantera värderingar
 • Grupp- och teamutveckling
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Press och prestation
 • Trygghetsburen och mitt ledarskap
 • Coaching av problemindivider
 • Vision, mission och mål
 • Att hantera information & kommunikation
 • Feedback i ditt ledarskap - ta tillvara återkopplingen
 • Det coachande förhållningssättet
 • Att leda sig själv och andra
 • Hur kan jag skapa förtroende i mitt ledarskap?
 • Att skapa självkännedom
 • Hur säkerställer jag återkoppling från andra
 • Frågeteknik - Hur coachar jag genom öppna frågor?
 • Aktivt lyssnande - Viktiga saker att tänka på
 • Att kommunicera direkt och vara aktivt närvarande
 • Hur utformar jag handlingar som leder framåt?
 • Genomförande av viktiga presentationer
 • Ledarskapets viktiga kroppsspråk
 • Att som chef få kontakt med lyssnarna
 • Ledarens målanalys och mottagaranalys
 • Olika typer av manus i en presentation
 • Tidsaspekter i din presentation
 • Hjälpmedel för chefen och ledaren
 • I Chef- och ledarprogrammet ingår en Extended DISC personprofil och ett coachande möte tillsammans med en av våra certifierade konsulter.
 • En tid efter din ledarskapskurs görs en uppföljning för att se att din utbildning har gett önskade resultat.

|  Till sidans topp |
Sagt av tidigare deltagare på Chef- och Ledarprogrammet


"Bra upplägg med teori varvat med övningar och grupparbete. Tydlig, saklig information och bra möjlighet till diskussioner. Kurserna på Academic House håller en hög standard."
Gunilla Kaneberg


"Kursledaren var tydlig i det hon förmedlade. Bra att vi var en liten grupp som kunde ventilera och diskutera mycket tillsammans!"
Andreas Wedin, Peppinge Frukt & Grönt


"Mycket feedback, praktiska övningar och ett öppet och tillåtande klimat. Fantastiskt lärorik och spännande kurs. Känner mig stärkt att gå vidare och utmana de situationer och grupperingar som jag arbetar med!"
Charlotta Borelius, Landstinget Dalarna


"Övning ger färdighet, bra med mycket praktik och varvat med teori. Mycket trevliga dagar med kursledare och deltagare."
Thomas Wering, LG Electronics


|  Till sidans topp |08-55 11 21 00
Kontakta oss
Referenser

"Nivån var jättebra med konkreta exempel som jag kunde applicera i min egen roll. Bra innehåll! Tid för reflektion och bra dialog med de andra deltagarna."
Annika Bild, Telia Sonera


Stockholm, Göteborg, Malmö eller där du vill

Academic House öppna utbildningar kan du medverka på i Stockholm, Göteborg och Malmö. Interna kurser, föreläsningar och konsultuppdrag inom projektledning, ledarskap, kommunikation och affärsmannaskap genomför vi på den plats som passar dig och dina kollegor bäst.


Flexibelt datum

Är det svårt att hinna med och fokusera på din egen utveckling? Börja då redan nu men anpassa dina kursdatum tills det passar din kalender.


Aktuella minikurser

Kreativa workshops

20 feb

Positiv påverkan

16 mar

Kreativa workshops

13 apr

Konflikthantering

16 apr

Konflikthantering

27 apr

Stresshantering

4 maj


Vill du bli en av oss?

Vi har många spännande uppdrag igång och söker därför fler erfarna och skickliga konsulter. Har du arbetat som projektledare eller chef och har god insikt i aktuell beteendevetenskap, läs mer här om vad vi söker just nu.


Nyheter och forskning

Vi håller koll på omvärlden. Ta del av nyheter, artiklar och forskning inom ledarskap, kommunikation, projektledning och affärsmannaskap.


Ta med kursledaren hem!

Att utveckla nya arbetssätt, idéer och lösningar kan vara en utmaning. Tillsammans med våra konsulter har du möjlighet att nå ett ännu bättre resultat!


Chef- och ledarprogrammet

Gå en ledarskapsutbildning som ger dig verktyg och träning för ett effektivt, framgångsrikt och hållbart ledarskap.


Person- och Grupprofil

Utveckla din grupp och förstärk er kommunikation. Genom en Extended DISC person- eller grupprofil skapar du förutsättningar för en fungerande och hållbar kommunkation.


Utveckla dig i:

Presentationsteknik

21-22 feb

Praktisk projektledning

21-22 feb

Presentationsteknik

27-28 feb

Effektiv försäljning

6-7 mar

Praktisk kommunikation

7-8 mar

Ledarskap för projektledare

12-13 mar

Kompetenspaketet

Halva priset på din utbildning, fria minikurser, rabatt på böcker och din egen utbildningscoach under ett års tid. Utveckla dig och dina medarbetare med Academic House kompetenspaket.


Projektprogrammet

Gå en projektledningsutbildning som ger dig verktyg och metoder för att leda, planera och arbeta i framgångsrika projekt.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet