Verktyg för personprofil och gruppanalys


Analysverktyg

Idag är ett bra samarbete med kollegor och samarbetspartners en nyckelfaktor för att nå uppställda mål. Genom att göra en personprofil, gruppanalys eller 360°-feedback så skapar du insikt om egna och andras beteendemönster. Med förståelse för olika kommunikationssätt har du möjlighet att anpassa ditt beteende och nå bättre resultat.

Extended DISC Personprofil | Extended DISC Teamanalys | 360°-feedback | CertifieringExtended DISC Personprofil

Extended DISC utgår från Carl G. Jungs och William Moulton-Marstons forskning kring människans beteendemönster. Genom en personprofil ger du dig och dina medarbetare ett verktyg för att förstå beteendestilar och vårt sätt att kommunicera. Du kan med detta utveckla din insikt i hur ditt beteende påverkar andra. Och hur andras beteende påverkar dig.

Genom en personprofil får du en tydlig bild av ditt naturliga beteende och det som du upplever krävs av dig i din nuvarande roll. Tillsammans med ditt team eller din projektgrupp så får du även en bra grund för att tydliggöra faktorer som kan påverka ert samarbete.

extended_disc

Med personprofilen kan du utgå från den roll och den kompetens som du och dina medarbetare har och få stöd för de specifika situationer ni brukar möta. Personprofilen kan till exempel göras med utgångspunkt i individuella kompetensprofiler för:

 • Chefer och ledare
 • Projektledare
 • Försäljning
 • Administration
 • Detaljhandel
 • Förändringsledare
 • Kundservice
 • Systemutveckling
 • Kvalitetsledning
 • Personer som är nya på jobbet
 • Teamledare
 • Restaurang
 • Konfliktsitutationer
 • Press och stress
 • Specialister
 • Service
 • Utbildare och tränare
 • Rekrytering
 • Sjukvård
 • Säkerhet

Extended DISC personprofil ingår som ett moment i våra utbildningsprogram Chef- och Ledarprogrammet och Projektprogrammet. En Extended DISC personprofil kan genomföras i samband med någon av våra övriga kurser och utbildningar men även helt fristående från dessa.

I samband med att du gör din personprofil så får en genomgång i ett individuellt möte med en av våra certifierade konsulter där du får stöd med att tolka ditt resultat.

|  Kontakta oss för pris och mer information |


|  Till sidans topp |
Extended DISC Teamanalys

Grupper skapar som regel bättre resultat ju fler olikheter som finns representerade i teamet. För att lyckas med att nå era mål så är det därför viktigt att skapa förutsättningar för att förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader. Vi bör skapa bra förutsättningar för att förbättra våra samarbeten.

Med en Extended DISC Teamanalys kan du utveckla samarbetet i gruppen eller organisationen. Genom att skapa insikt i kollegors beteendeprofiler ökar ni förståelsen för olika kommunikationsstilar. Ni kan på så sätt med små medel utveckla teamkänslan, förbättra samarbeten och undvika onödiga konflikter.

extended_disc_certifiering

Extended DISC Teamanalys ger dig och din grupp även en tydlig bild av vilka talanger ni har i gruppen, vilka som eventuellt saknas och vad ni kan göra åt det.

|  Kontakta oss för pris och mer information |


|  Till sidans topp |
360°-feedback

Genom en 360°-feedback får du direkt feedback på din omgivnings upplevelse av dina beteenden och färdigheter.

En 360°-feedback underlättar konstruktiv feedback och ökar öppenheten mellan personer och grupper. Feedbacken ger även en god inblick i om ett gap finns i uppfattningar om oss själva och andra personer.

extended_disc_certifiering

I samband med att du gör en 360°-feedback så får en genomgång i ett individuellt möte med en av våra certifierade konsulter där du får stöd med att tolka ditt resultat.

|  Kontakta oss för pris och mer information |


|  Till sidans topp |
Certifiering

Du kan också certifiera dig som Extended DISC-handledare. Med en certifiering har du möjlighet att genomföra egna personprofiler och grupprofiler för dina medarbetare, klienter eller andra personer i din omgivning.

En certifiering ger dig ett bra verktyg för att se vilket beteende vi själva och våra medarbetare har, vilka drivkrafter som är viktiga och hur de kan utvecklas.

extended_disc_certifiering

|  Läs mer om Extended DISC certifiering |

 

 

Kontakta oss för mer information om hur du kan utveckla dig och ditt team med hjälp av verktyg för personprofil, teamanalys och 360°-feedback. Klicka här eller ring 08-55 11 21 00.

|  Till sidans topp |


08-55 11 21 00
Kontakta oss
Referenser

"Jag kommer att rekommendera er till alla som i framtiden ska bli chef. Öppen atmosfär, förtroendefull kursledare. DISC-modellen gav flera ”aha-upplevelser”. Cred till kursledaren, mycket bra!"
Anna Kero, Firetech Engineering


Utveckla dig i:

Presentationsteknik

21-22 feb

Praktisk projektledning

21-22 feb

Presentationsteknik

27-28 feb

Effektiv försäljning

6-7 mar

Praktisk kommunikation

7-8 mar

Ledarskap för projektledare

12-13 mar

Extra träningstillfälle

För att ytterligare förstärka effekt och resultat så bjuder vi alla deltagare i våra öppna program på en valfri minikurs.


Aktuella minikurser

Kreativa workshops

20 feb

Positiv påverkan

16 mar

Kreativa workshops

13 apr

Konflikthantering

16 apr

Konflikthantering

27 apr

Stresshantering

4 maj


Få tips och följ oss på
Person- och Grupprofil

Utveckla ert samarbete och förstärk kommunikationen. Genom en Extended DISC person- eller grupprofil skapar du både insikt och effektivitet.


Vill du bli en av oss?

Vi har många spännande uppdrag igång och söker därför fler erfarna och skickliga konsulter. Har du arbetat som projektledare eller chef och har god insikt i aktuell beteendevetenskap, läs mer här om vad vi söker just nu.


Academic House-modellen

I våra öppna program får du förberedelse, uppföljning och ett extra valfritt träningstillfälle. Läs mer om hur du tillsammans med oss når dina mål.


Aktuella tips och råd

Få aktuella tips och råd om projektledning, kommunikation, ledarskap och affärsmannaskap i vårt nyhetsbrev.

*
Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet