Academic House

Sociala medier ger dig inte fler vänner

Växer ditt sociala nätverk med hjälp av mobiltelefonen och sociala medier som Facebook, LinkedIn, Twitter och Instagram? Inte om man ska tro forskare på University of Oxford som i en ny studie tittat på hur vi människor kommunicerar med varandra. Deras studie pekar på att vi fokuserar våra relationer på ett lika stort antal personer som tidigare.

Det kan synas naturligt att vi skapar nära relationer med fler personer i takt med att vi har tillgång till effektivare verktyg att kommunicera med. Mobiltelefoner och sociala medier är endast några exempel på verktyg som låter oss kommunicera med ett stort antal människor. Men trots de idag närmaste obegränsade möjligheterna att kommunicera så verkar vi inte ha ett större antal nära relationer än innan de sociala nätverken och den mobila tekniken slog igenom.

mobiltelefon och sociala medier

Forskare på Said Business School vid Oxfords Universitet, har i studien The persistence of social signatures in human communication tittat på vilka relationer mobil teknik och de sociala medierna skapar. Medan det skiljer sig i de sociala nätverkens storlek mellan olika personer så är en sak gemensam för alla; vi lyckas endast ha en närmare relation med ett relativt litet antal människor. Bland personerna som ingick i studien märkte forskarna ett tydligt mönster. När nya vänner kommer in i våra sociala nätverk så försvinner ett motsvarande antal vänner ut. Antalet personer som vi har en närmare kontakt med är stabilt, det varken växer eller krymper.

En naturlig förklaring till studiens resultat är naturligtvis begränsningen i tid som vi kan lägga på våra relationer. Men forskarna pekar även på de känslomässiga och kognitiva ansträngningar som krävs för att bibehålla en relation. Forskarnas slutsats blir att kommunikationen mellan individer inte i nämnvärd grad påverkas av att vi använder effektivare kommunikationskanaler som t.ex. mobiltelefoner, mail och sociala medier.

- Läs mer om studien vid Univesity of Oxford här -- Tillbaka till nyheter -Följ med i diskussionen och få uppdateringar i ditt nyhetsflöde. Gilla Academic House på:

Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter Se oss på LinkedIn

08-55 11 21 00
Kontakta oss
Hitta till ossFå tips och följ oss på
Projektprogrammet

Utveckla dig som projektledare, projektbeställare, projektägare eller medlem i projektets styrgrupp. Skaffa dig rätt verktyg för att leda och arbeta med framgångsrika projekt.


Referenser

"Kursledaren var väldigt bra! Bra material och bra mix mellan föreläsning och grupparbete. Jag har efter dessa två dagar förstått mitt projekts mål – vilket var ett helt annat än när jag kom hit – även om jag kommer arbeta med samma sak. Detta ger mig en mycket bättre bild av helheten och mitt ansvar."
Karin Bergqvist, Barnfonden


Extra minikurs!

För att förstärka effekten och resultatet av din utbildning så bjuder vi på ett extra träningstillfälle när du medverkar i vårt öppna kursprogram. I detta kan du utveckla ledarskap, projektledning eller kommunikation.


Ta med kursledaren hem!

Att förverkliga nya arbetssätt, idéer eller lösningar kan vara en stor utmaning. Tillsammans med en våra experter inom projekt och ledarskap så har du möjlighet att få effekt och resultat direkt!


Utveckla dig i:

Praktisk kommunikation

25-26 mar

Praktisk projektledning

25-26 mar

Projektledning fortsättning

27-28 mar

Effektiv försäljning

1-2 apr

Kommunikativt ledarskap

3-4 apr

Ledarskap för projektledare

9-10 apr

Skapa förändring tillsammans

Har du fler kollegor som också har behov av kompetensutveckling inom ledarskap, affär eller projekt? Då ska ni titta närmare på Academic House kurspaket.


Person- och Grupprofil

Utveckla gruppen och förstärk er kommunikation. Genom en Extended DISC person- eller grupprofil skapar du förutsättningar för färre missförstånd och bättre samarbeten.


Academic House-modellen

Alla öppna kurser innehåller förberedelse, uppföljning, kursdagar och en valfri minikurs. Vi ger dig stöd och kunskap för att utveckla ditt ledarskap, dina projekt och ditt arbete.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet