Academic House

Förberedelse, uppföljning & träning

Alla Academic House öppna utbildningar är uppdelade i fyra separata steg. Utöver kursdagarna så får du även förberedelse, uppföljning och ett extra träningstillfälle. De fem stegen ger dig en kvalitetssäkring av din kurs och skapar bättre förutsättningar för dig att nå dina uppsatta mål med utbildningen. I alla öppna kurser hos Academic House får du:

 

1. Förberedande frågor. En tid innan din kurs startar kommer vi att ställa några frågor till dig för att tydliggöra dina styrkor och utvecklingsområden. Genom förberedelsen får du frågor att reflektera över redan innan kursen samtidigt som vi får möjlighet att anpassa kursen efter dina önskemål och förutsättningar. För dig som går ett av våra utbildningsprogram ingår en Extended DISC personprofil som ger dig ytterligare stöd i ditt fortsatta arbete.

2. Kursdagar. Tillsammans med övriga kursdeltagare får du kunskap, diskussion, övning och erfarenhetsutbyte med stöd från en av Sveriges främsta tränare och kursledare inom sitt område. Dagarna är praktiskt inriktade och har som målsättning att du ska ha konkreta saker att arbeta med direkt när du kommer tillbaka från kursen.

3. Uppföljning. Några månader efter din kurs återkommer vi och följer upp kursen för att se hur du har kunnat använda dina nya kunskaper. Du får en ny möjlighet att reflektera över kursens innehåll och se hur du på bästa sätt kan dra nytta av den.

4. Minikurs. För att ge dig ytterligare möjlighet att utvecklas framåt så erbjuder vi en kostnadsfri plats på en valfri minikurs till alla deltagare i våra öppna utbildningar. Minikursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett ämne och få ännu ett träningstillfälle.

 

Läs mer om din valfria minikurs här.

Läs mer om Extended DISC personprofil här.


08-55 11 21 00
Kontakta oss
Hitta till ossProjektprogrammet

Medverka på en projektledningsutbildning som ger dig verktyg för lyckade resultat. Du ges praktisk träning och metoder för att leda och arbeta i projekt som når sina mål.


Referenser

"Alla konstruktiva förslag och tips. Precis vad jag behövde!"
Sara Gustafson, PEAB Sverige AB


Fri minikurs

För att förstärka effekten så bjuder vi alla deltagare i vårt öppna program på ett extra och valfritt träningstillfälle.


Förstärk dina resultat

Att införa nya arbetssätt eller förverkliga idéer och lösningar är ofta en utmaning. Tillsammans med våra konsulter och kursledare så får du verktyg för att nå dina mål!


Utveckla dig i:

Praktisk kommunikation

25-26 mar

Praktisk projektledning

25-26 mar

Projektledning fortsättning

27-28 mar

Effektiv försäljning

1-2 apr

Kommunikativt ledarskap

3-4 apr

Ledarskap för projektledare

9-10 apr


Är ni flera personer?

Har du kollegor som har behov av en ledarskapsutbildning eller utbildning i projektledning, affärsmannaskap eller kommunikation? Titta då närmare på våra förmånliga paket.


Person- och Grupprofil

Utveckla din grupp och förstärk er kommunikation. Genom en Extended DISC person- eller grupprofil skapar du förutsättningar för bättre samarbeten.


Mer än en ny pärm i hyllan

Alla utbildningar i det öppna programmet innehåller förberedelse, uppföljning, utbildningsdagar och ett extra valfritt träningstillfälle. Läs mer om hur du tillsammans med oss når dina mål.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet