Academic House

Förberedelse, uppföljning & träning

Alla Academic House öppna utbildningar är uppdelade i fyra separata steg. Utöver kursdagarna så får du även förberedelse, uppföljning och ett extra träningstillfälle. De fyra stegen ger dig en kvalitetssäkring av din kurs och skapar bättre förutsättningar för dig att nå dina uppsatta mål med utbildningen. I alla öppna kurser hos Academic House får du:

 

1. Förberedande frågor. En tid innan din kurs startar kommer vi att ställa några frågor till dig för att tydliggöra dina styrkor och utvecklingsområden. Genom förberedelsen får du frågor att reflektera över redan innan kursen samtidigt som vi får möjlighet att anpassa kursen efter dina önskemål och förutsättningar. För dig som går ett av våra utbildningsprogram ingår en Extended DISC personprofil som ger dig ytterligare stöd i ditt fortsatta arbete.

2. Kursdagar. Tillsammans med övriga kursdeltagare får du kunskap, diskussion, övning och erfarenhetsutbyte med stöd från en av Sveriges främsta tränare och kursledare inom sitt område. Dagarna är praktiskt inriktade och har som målsättning att du ska ha konkreta saker att arbeta med direkt när du kommer tillbaka från kursen.

3. Uppföljning. Några månader efter din kurs återkommer vi och följer upp kursen för att se hur du har kunnat använda dina nya kunskaper. Du får en ny möjlighet att reflektera över kursens innehåll och se hur du på bästa sätt kan dra nytta av den.

4. Minikurs. För att ge dig ytterligare möjlighet att utvecklas framåt så erbjuder vi en kostnadsfri plats på en valfri minikurs till alla deltagare i våra öppna utbildningar. Minikursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett ämne och få ännu ett träningstillfälle.

 

Läs mer om din valfria minikurs här.

Läs mer om Extended DISC personprofil här.


08-55 11 21 00
Kontakta oss
Hitta till ossProjektprogrammet

Academic House Projektprogram ger dig verktyg för att leda och medverka i lyckade projekt. Du får praktisk träning och metoder för att leda och arbeta i projekt som når uppsatta mål.


Referenser

"Bra och tydlig information, engagerad samt inspirerande utbildare, bra övningar - aha upplevelser."
Helene Öst, STIM


Fri minikurs

För att förstärka effekten av din utbildning så bjuder vi alla deltagare i vårt öppna kursprogram på ett extra och valfritt träningstillfälle.


Förstärk dina resultat

Att införa nya arbetssätt eller förverkliga idéer och lösningar kan vara en utmaning. Tillsammans med våra konsulter och kursledare så får du verktyg för att nå dina mål!


Utveckla dig i:

Praktisk projektledning

23-24 okt

Förändringsledning

23-24 okt

Ledarskap - Ny som chef

4-5 nov

Kommunikativt ledarskap

4-5 nov

Förhandlingsteknik

4-5 nov

Personlig effektivitet

4-5 nov


Är ni flera personer?

Har dina kollegor också behov av ledarskapsutbildning eller utbildning i projektledning, affärsmannaskap eller kommunikation? Titta då närmare på våra förmånliga kurspaket.


Blogg & Nyheter

Surfar du i svartvitt?

Den nya chefens vanligaste misstag

Man kan ju säga tack!

Är du en nej-sägare?

Vad gör ni av era idéer?

Mellanchefens roll i förändring


Mer än en ny pärm i hyllan

Alla utbildningar i vårt öppna program innehåller förberedelse, uppföljning, utbildningsdagar och ett extra valfritt träningstillfälle. Läs mer om hur du tillsammans med oss når dina mål.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet