Academic House

Företagsanpassad utbildning & internutbildning


Anpassad utbildning

För att en utbildning ska ge avsedd effekt är det viktigt att den genomförs på den plats och i den form där den har störst möjlighet att lyckas. Vi skräddarsyr och genomför därför utbildningar efter vad som passar er verksamhet, ert nuläge och ert målläge. Utöver vårt öppna kursutbud så kan vi bidra till er utveckling på fyra olika sätt.

Intern utbildning | Skräddarsydd utbildning | Utbildningsdesign | Föreläsningar | Exempel

 

 

Intern utbildning

Är ni flera personer och vill ha ett större utrymme för att kunna diskutera interna frågeställningar? Då är en företagsintern utbildning formen för er. Vi kommer till er och genomför en av våra öppna kurser. Precis som i den öppna formen så håller vi en hög grad av praktisk träning och tillämpbarhet som riktlinje. Interna utbildningar genomför vi i hela Norden.

|  Till sidans topp |


 

Skräddarsydd utbildning

Vill ni utgå från egna processer, arbetssätt och kombinera olika ämnesområden? Då kan vi tillsammans skräddarsy en utbildning som passar just er verksamhet. Vi utgår från ert nuläge och ert målläge och anpassar en kurs, en workshop eller en föreläsning utifrån era förutsättningar. Vi kan kombinera moment från flera av våra öppna utbildningar eller skapa träning inom ett helt annat område. Uppdragen genomför vi över hela Norden.

|  Till sidans topp |


 

Utbildningsdesign

Genomför ni egna utbildningar internt och har intern expertis inom era utbildningsområden? Hur ser det i sådana fall ut med planeringen, materialen, pedagogiken och uppföljningen? Vi hjälper er att designa, planera, genomföra, följa upp och utvärdera era utbildningar. Vi ger er expertstöd i allt från praktisk administration till strategisk planering och design av er utvecklingsprocess. Vi överför kunskap, verktyg och metoder för lärande och skapar tillsammans med er förutsättningar för att nå högsta möjliga resultat.

|  Till sidans topp |


 

Inspirationsföreläsningar

Behöver ni inte en fullskalig utbildning utan snarare vill fylla på kunskapsluckorna inom ett begränsat område? Eller kanske få lite inspiration under planeringsdagen? Då kan en föreläsning vara en bra lösning. Våra föreläsare ger er en inblick i ett aktuellt ämne eller bryter ut ett begränsat område från en av våra längre utbildningar.

|  Till sidans topp |


 

Exempel på utbildningar

Kurser som vi ofta genomför som företagsanpassad utbildning eller internutbildning (klicka på respektive kursnamn för att läsa mer). Kontakta oss om du har önskemål om andra former eller vill diskutera ett lämpligt upplägg för din utbildning.


Argumentationsteknik

Att leda små projekt

Att utbilda och informera

Beteendestilar

Certifiering i beteendestilar

Coachande ledarskap

Coachingteknik

Din hjärna på jobbet

Effektiv försäljning

Feedback

Framgångsrik rekrytering

Fördjupning för projektledare

Förhandlingsteknik

Förändringsledning

Kommunikation för mellanchefer

Kommunikationsstilar

Kreativitet och idéutveckling

Konflikthantering

Ledarskap för nya chefer

Ledarskap för projektledare

Ledarskapsprogrammet

Lönesättande samtal

Mötesteknik - Effektiva möten

Personlig effektivitet

Personlig kommunikation

Positiv påverkan

Praktisk kommunikation

Praktisk problemlösning

Praktisk projektledning

Presentationsteknik

Projektprogrammet

Röstteknik och röstträning

Skriftlig kommunikation

Strategisk försäljning

Stresshantering

Säljhinder

Säljledning

Utvecklingssamtal

Workshopledning

|  Till sidans topp |


 

Vi genomför även annan företagsanpassad utbildning, internutbildning, seminarium, föreläsningar eller korta som långa konsultuppdrag inom:.
 • Försäljning
 • Affärsmannaskap
 • Säljledning
 • Säljutveckling
 • Kundbemötande
 • Entreprenörskap
 • Konsultmannaskap
 • Ledarskap
 • Projektarbete
 • Projektledning
 • Projektmodeller
 • Projektverktyg
 • Styrgruppsutveckling
 • Muntlig kommunikation
 • Skriftlig kommunikation
 • Retorik
 • Mötesteknik
 • Stresshantering
 • Personbedömning

|  Till sidans topp |


08-55 11 21 00
Kontakta ossDistansutbildning

Har du inte möjlighet att närvara på plats i kurslokalen? Inga problem, i de flesta av våra utbildningar kan du även medverka på distans. Läs mer här.


Referenser

"Mycket tid för diskussioner utan att något behövde strykas – väldigt väl planerat och genomfört. Det gick verkligen att applicera de olika momenten på den egna verksamheten."
Ingela Loell, Centrum för Molekylär Medicin


Utveckla dig i:

Kreativa workshops

15 okt

Presentationsteknik

18-19 okt

Ledarskap - Ny som chef

20-21 okt

Extended DISC Certifiering

20-21 okt

Praktisk projektledning

25-26 okt

Projektledning 1+2

25-28 okt

Effektiv försäljning

27-28 okt

Projektledning fortsättning

27-28 okt

Kom igång efter kursen

Nu kan du få stöd i att komma igång med dina nya kunskaper efter kursen. Lägg till vår digitala tillämpningsdel och få fortsatt träning när du är tillbaka på ditt arbete.


Aktuella minikurser

Kreativa workshops

15 okt

Konflikthantering

26 nov

Positiv påverkan

10 dec

Leda på distans

4 feb

Feedback

11 mar


Person- och Grupprofil

Utveckla din kommunikation med kunder, medarbetare och samarbetspartners. Med en Extended DISC personprofil har du möjlighet att skapa insikt och effektivitet.


Academic House-modellen

I våra öppna utbildningar får du förberedelse, uppföljning och ett extra valfritt träningstillfälle. Läs mer om hur vi tillsammans skapar förutsättningar för att nå dina mål.


Tips och råd

Få tips, råd och tankar om projektledning, kommunikation, ledarskap och affärsmannaskap i vårt tipsbrev.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet