AH
"Fantastisk kursledare i ämnet,
ger garanterad utveckling! TACK!
LÄS RECENSIONER
Academic House

Certifieringsutbildning Extended DISCcertified user


Extended DISC certifiering


Extended DISC är ett kraftfullt verktyg för att tydliggöra beteende- och kommunikationsstilar hos medarbetare och klienter. För dig som arbetar med ledarskap, försäljning, organisationsutveckling, utbildning eller rekrytering kan en certifiering därför skapa nya möjligheter. Genom att certifiera dig får du möjlighet att arbeta med egna profiler och coacha utifrån varje persons egna kompetenser och drivkrafter.


Om Extended DISC certifiering | Kursens mål | Ur innehållet | Praktiska fakta

Extended DISC Certifiering

 

Extended DISC är ett verktyg för att skapa självinsikt kring beteenden och kommunikation. Verktyget ger dig ett bra utgångsläge för att se vilket beteende vi själva har, vilka drivkrafter som är viktiga och hur de kan utvecklas.

Certifieringskursen ger dig insikt och redskap för att coacha och utmana individers och gruppers utveckling och lärande.

 

 

 

Om Extended DISC certifiering

Genom en Extended DISC certifiering får du ett verktyg för att utveckla och coacha dina medarbetare, klienter eller andra personer i din närhet. Du får efter genomgången certifiering tillgång till ett bibliotek med informations- och utbildningsmaterial med övningar på svenska och på engelska. Det utgår efter certifieringen ingen fast avgift, du köper istället löpande de profiler du genomför i ditt egna Extended DISC konto.

Med hjälp av Extended DISC kan du bland annat:

 • Skapa självinsikt – Vad driver mig? Varför får jag inte vissa saker gjorda? Hur uppfattas jag av andra personer?

 • Öka förståelsen för andra – Vad driver andra personer? Varför upplevs samma situation på olika sätt?

 • Bygga goda relationer – Hur kan jag genom små insatser skapa långvariga relationer?

 • Utveckla ditt team – Hur skall vi använda våra talanger på bästa sätt? Hur kan vi kompensera för det som saknas i teamet?

 

 

Extended DISC certifiering


Plats och Datum:
1-2 sep Stockholm Boka
1-2 sep Distans Boka
6-7 dec Stockholm Boka
6-7 dec Distans Boka

Förklaringar
Boka Plats finns
Boka Få platser kvar
Köplats finns, se nedan

 


Distansutbildning
Alla kurstillfällen i Stockholm kan du medverka i på Distans.
Läs mer här.


I Certifieringskursen ingår

 • 2 dagars certifieringskurs
 • Egen Extended DISC personprofil
 • Stöd av Academic House licensierade tränare efter kursen
 • Eget konto på webbplattform för hantering av Extended DISC profiler
 • Tillgång till användarportal med fria övningar, tips och material.
 • Kursdokumentation

Plats
Centrala Stockholm. Exakt plats meddelas i bekräftelsen. För övriga orter, se rubriken Intern utbildning nedan.


Kursavgift
9.900 kr exkl moms.
För bokningsvillkor, klicka här


Gruppstorlek och Köplats
För att skapa en bra kvalitet i din utbildning så arbetar vi med små grupper. Om ett kurstillfälle är fullbokat så kan du ställa dig på köplats. Du kan samtidigt reservera en plats på ett annat kurstillfälle. Den kursplats du inte nyttjar avbokas då automatiskt.


Intern och Anpassad utbildning
Om ni är en grupp kan ni även genomföra Extended DISC certifieringskurs som företagsintern utbildning och i anpassad form. Läs mer här eller kontakta oss för mer information.

 


Kursbeskrivning extended disc certifiering Ladda ned en kursbeskrivning

Kontakta mig om kursen

 

 

Användning utifrån roller och situation

Med en Extended DISC personprofil kan du utgå från den roll och den kompetens som du och dina medarbetare har och få stöd för de specifika situationer ni brukar möta. Verktyget finns på 55 olika språk och profiler kan till exempel göras med fokus på:

 • Chefer och ledare
 • Projektledare
 • Coacher
 • Säljare
 • Förändring
 • Förhandling
 • Ny på jobbet
 • Teamledare
 • Arbetspar
 • Utbildare och tränare
 • Stress

En tid före certifieringskursen får du göra en egen Extended DISC personprofil som ligger till grund för diskussion och övningar under kursdagarna.

|  Till sidans topp |

 

 

 

Certifieringskursens mål

Genom en Extended DISC certifiering kan du genomföra egna DISC-analyser för dina medarbetare eller klienter. Du kan återkoppla både enskilda personprofiler och grupprofiler. Du kan också genomföra utbildningsinsatser där du använder Extended DISC-teorin och övningar. Efter certifieringskursen har du även erhållit ditt egna Extended DISC-konto där du själv har möjlighet att administrera de profiler som du genomför.

|  Till sidans topp |

 

 

 

Ur innehållet

 • Vad är Extended DISC och vilken nytta skapar det?
 • Vad kan vi mäta i en Extended DISC profil?
 • Självinsikt och hur vi bättre kan förstå andra
 • Hinder och kommunikativa strategier
 • Genomgång av egen Extended DISC personprofil
 • Hur tolkar jag resultatet?
 • Att coacha och ge återkoppling
 • Grupprofiler och återkoppling av dem
 • Träning och feedback på egna återkopplingar
 • Hantering av mitt egna Extended DISC konto
 • Certifiering

|  Till sidans topp |

 

 

 

 

 

Certified trainer

 

 

 

Aktuella minikurser


Effektiva möten 23 sep
Feedback 21 okt
Kreativa workshops 25 nov
Konflikthantering 9 dec
Positiv påverkan 10 feb

 

 

 

Starta direkt när du bokar


Hos Academic House kan du påbörja din utbildning direkt. I alla öppna kurser ingår en uppstartsdel som ger dig stöd för att få större nytta av din kurs.

 

 

 

Andra kursstarter:


Praktisk projektledning 29-30 aug
Extended DISC Certifiering 1-2 sep
Ledarskap - Ny som chef 8-9 sep
Presentationsteknik 13-14 sep
Effektiva möten 23 sep
Personlig effektivitet 27 sep
Effektiv försäljning 17-18 okt
Förändringsledning 18-19 okt

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet