Academic House

Verktyg för personprofil och gruppanalys


Analysverktyg

Idag är ett bra samarbete med kollegor och samarbetspartners en nyckelfaktor för att nå uppställda mål. Genom att göra en personprofil, gruppanalys eller 360°-feedback så skapar du insikt om egna och andras beteendemönster. Med förståelse för olika kommunikationssätt har du möjlighet att anpassa ditt beteende och nå bättre resultat.

Extended DISC Personprofil | Extended DISC Teamanalys | 360°-feedback | CertifieringExtended DISC Personprofil

Extended DISC utgår från Carl G. Jungs och William Moulton-Marstons forskning kring människans beteendemönster. Genom en personprofil ger du dig och dina medarbetare ett verktyg för att förstå beteendestilar och vårt sätt att kommunicera. Du kan med detta utveckla din insikt i hur ditt beteende påverkar andra. Och hur andras beteende påverkar dig.

Genom en personprofil får du en tydlig bild av ditt naturliga beteende och sådant som du upplever krävs av dig i din nuvarande roll. Tillsammans med ditt team eller din projektgrupp så får du även en bra grund för att tydliggöra faktorer som kan påverka ert samarbete.

extended_disc

Med personprofilen kan du utgå från den roll och den kompetens som du och dina medarbetare har och få stöd för de specifika situationer som ni brukar möta. Personprofilen kan till exempel göras med utgångspunkt i individuella kompetensprofiler för:

 • Chefer och ledare
 • Projektledare
 • Försäljning
 • Administration
 • Detaljhandel
 • Förändringsledare
 • Kundservice
 • Systemutveckling
 • Kvalitetsledning
 • Personer som är nya på jobbet
 • Teamledare
 • Restaurang
 • Konfliktsitutationer
 • Press och stress
 • Specialister
 • Service
 • Utbildare och tränare
 • Rekrytering
 • Sjukvård
 • Säkerhet

Extended DISC personprofil ingår som ett moment i våra utbildningsprogram Chef- och Ledarprogrammet och Projektprogrammet. En Extended DISC personprofil kan genomföras i samband med någon av våra övriga kurser och utbildningar men även helt fristående från dessa.

I samband med att du gör din personprofil så får en genomgång i ett individuellt möte med en av våra certifierade konsulter där du får stöd med att tolka ditt resultat.

|  Kontakta oss för pris och mer information |


|  Till sidans topp |
Extended DISC Teamanalys

Grupper skapar som regel bättre resultat ju fler olikheter som finns representerade i teamet. För att lyckas med att nå era mål så är det därför viktigt att skapa förutsättningar för att förstå, respektera och värdesätta individuella skillnader. Vi bör skapa bra förutsättningar för att förbättra våra samarbeten.

Med en Extended DISC Teamanalys kan du utveckla samarbetet i gruppen eller organisationen. Genom att skapa insikt i kollegors beteendeprofiler ökar ni förståelsen för olika kommunikationsstilar. Ni kan på så sätt med små medel utveckla teamkänslan, förbättra samarbeten och undvika onödiga konflikter.

extended_disc_certifiering

Extended DISC Teamanalys ger dig och din grupp även en tydlig bild av vilka talanger ni har i gruppen, vilka som eventuellt saknas och vad ni kan göra åt det.

|  Kontakta oss för pris och mer information |


|  Till sidans topp |
360°-feedback

Genom en 360°-feedback får du direkt feedback på din omgivnings upplevelse av dina beteenden och färdigheter.

En 360°-feedback underlättar konstruktiv feedback och ökar öppenheten mellan personer och grupper. Feedbacken ger även en god inblick i om ett gap finns i uppfattningar om oss själva och andra personer.

extended_disc_certifiering

I samband med att du gör en 360°-feedback så får en genomgång i ett individuellt möte med en av våra certifierade konsulter där du får stöd med att tolka ditt resultat.

|  Kontakta oss för pris och mer information |


|  Till sidans topp |
Certifiering

Du kan också certifiera dig som Extended DISC-handledare. Med en certifiering har du möjlighet att genomföra egna personprofiler och grupprofiler för dina medarbetare, klienter eller andra personer i din omgivning.

En certifiering ger dig ett bra verktyg för att se vilket beteende vi själva och våra medarbetare har, vilka drivkrafter som är viktiga och hur de kan utvecklas.

extended_disc_certifiering

|  Läs mer om Extended DISC certifiering |

 

 

Kontakta oss för mer information om hur du kan utveckla dig och ditt team med hjälp av verktyg för personprofil, teamanalys och 360°-feedback. Klicka här eller ring 08-55 11 21 00.

|  Till sidans topp |


08-55 11 21 00
Kontakta ossDistansutbildning

Har du inte möjlighet att komma till kurslokalen? De flesta av våra utbildningar kan du även medverka i på distans. Läs mer här.


Referenser

"Mycket tid för diskussioner utan att något behövde strykas – väldigt väl planerat och genomfört. Det gick verkligen att applicera de olika momenten på den egna verksamheten."
Ingela Loell, Centrum för Molekylär Medicin


Utveckla dig i:

Praktisk projektledning

30-31 aug

Presentationsteknik

1-2 sep

Förhandlingsteknik

6-7 sep

Personlig effektivitet

8 sep

Ledarskap - Ny som chef

13-14 sep

Leda på distans

24 sep

Praktisk projektledning

27-28 sep

Projektprogrammet

27 sep

Blended Learning

Nu kan du förlänga din utbildning och få stöd i att komma igång med dina nya kunskaper. Genom en tillämpningsdel och Blended Learning så får du fortsatt träning när du är tillbaka på ditt arbete.


Aktuella minikurser

Leda på distans

24 sep

Kreativa workshops

6 okt

Kreativa workshops

15 okt

Konflikthantering

26 nov

Positiv påverkan

10 dec


Person- och Grupprofil

Utveckla din kommunikation med kunder, medarbetare och samarbetspartners. Med en Extended DISC personprofil har du möjlighet att utveckla både insikt och effektivitet.


Academic House-modellen

I våra öppna utbildningar får du förberedelse, uppföljning och ett extra valfritt träningstillfälle. Läs mer om hur vi tillsammans skapar förutsättningar för att nå dina mål.


Aktuella tips och råd

Få aktuella tips, råd och tankar om projektledning, kommunikation, ledarskap och affärsmannaskap i vårt tipsbrev.

Utbildningar |  Ledarskapsutbildning |  Projektledarutbildning |  Kommunikationsutbildning |  Chefsutbildning |  Säljutbildning |  Presentationsteknik |  Tipsbrevet